Tilgangur netmála og endurskoðanir

Netmáli Landsnets eru samansafn ákveðinna leikreglna sem eru í gildi á raforkumarkaðnum. Þeir innihalda reglur sem settar eru af ENTSO-E, sem eru samband flutningsfyrirtækja rafmagns í Evrópu. Í þeim eru leiðbeiningar frá ENTSO-E til að auðvelda samræmingu, samþættingu og skilvirkni evrópska raforkumarkaðarins.

Ásamt því eru markmið netmála að:

 • Styðja við markmið raforkulaga
 • Stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi
 • Skapa forsendur fyrir samkeppni í vinnslu og viðskiptum með raforku
 • Tryggja öryggi raforkukerfisins og hagsmuni neytenda
 • Stuðla að nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa
 • Taka tillit til umhverfissjónarmiða
 • Skilvirkni, hagkvæmni og jafnræði

Vegna þeirra hröðu breytinga sem eru að eiga sér stað í dag á raforkumarkaðnum þarf að vinna vel í að uppfæra og aðlaga netmálana okkar í takt við þá þróun. Með þetta í huga er Landsnet stöðugt í þeirri vinnu að endurskoða og uppfæra sína netmála.

Ferli Landsnets við upptöku netmála

Landsnet styðst við ákveðið ferli við endurupptöku á netmálum sínum til að tryggja að endurritun gangi vel fyrir sig er er sem skilvirkust. Ferlið er eftirfarandi:

 1. Þörf og markmið: Við ákvörðun um endurskoðun netmála er farið yfir þörfina á að breyta netmálanum og hvert markmiðið með breytingunni á að vera.

 2. Ritun og rýni: Með markmið breytingarinnar að leiðarljósi hefst næst vinna við endurritun á netmálanum. Eftir að netmálinn hefur verið endurskrifaður er hann settur í rýni innanhúss hjá Landsneti þar sem sérfræðingar okkar tryggja að hann samræmist verklagi allra deilda.

 3. Umsagnarferli og viðbrögð við umsögnum: Þegar drög að netmála eru tilbúin eru þau send í umsagnarferli til viðskiptavina okkar þar sem þeim gefst kostur á að koma með athugasemdir. Umsagnarferlið er opið samráðsferli með viðskiptavinum okkar og verða þar af leiðandi allar athugasemdir birtar opinberlega. Þegar umsagnarferli lýkur er umsögnum safnað saman og þeim svarað þar sem viðbrögð ásamt tilheyrandi breytingum á skilmálanum verða birt opinberlega.

 4. Samþykkt og gildistaka: Eftir umsagnarferlið telst netmálinn tilbúinn og er þá sendur til Orkustofnunar til samþykktar. Þegar samþykki fyrir endurskoðuðum netmála er komið er hann gefin út og birtur á heimasíðu Landsnets.