Aflflutningur í flutningskerfi

Heildarflutningur

Reglunarafl

  • 220 kV
  • 132 kV
  • 66 kV
  • 33 kV
  • Tengivirki
  • Stórnotendur
Síðasta mæling frá:

Reglunarafl

Reglunarafl er það afl sem Landsnet útvegar til að jafna frávik milli áætlaðra aflnotkunar í raforkukerfinu í heild.

Uppreglun 

Uppreglun á við þörf fyrir jákvætt reglunarafl, það er það afl sem þarf að bæta inn á kerfið þegar raunnotkun er meiri en áætluð notkun í raforkukerfinu í heild.

Jafnvægi

Þegar um hvorki upp- né niðurreglun er að ræða tölum við um jafnvægi.

Niðurreglun

Niðurreglun á við þörf fyrir neikvætt reglunarafl, það er það afl sem taka þarf út af kerfinu þegar raunnotkun er minni en áætluð notkun í raforkukerfinu í heild.