Forsendur

ISK
ár
MW
klst á ári
Mwst
kr.
%

*Miðað er við miðgengi USD síðustu 6 mánaða hjá Seðlabanka Íslands

Gjaldskrár

Stórnotendur
Gildir frá 01. apríl 2023

Hlutdeild niðurspenningar
80%
Aflgjald
0 USD á árs MW
Orkugjald
0,000 USD á MWst