Framkvæmd

Suðurnes

Á Suðurnesjum eru ýmsar framkvæmdir í gangi á vegum Landsnets.   Á Njarðvíkurheiði er unnið að uppsteypu nýs tengivirkishúss og verður búnaður settur upp í virkinu á haustmánuðum.  Í sumar verða reist möstur í nýrri loftlínu, Reykjaneslínu 1, sem liggur frá virkinu á Njarðvíkurheiði að tengivirki á Rauðamel og jafnframt verður lokið við framkvæmdir við nýjan jarðstreng milli Njarðvíkurheiðar og Fitja.  Á Fitjum er nýhafin stækkun á virkinu með uppsetningu nýs búnaðar.

Höfuðborgarsvæðið

Framkvæmdir við nýtt tengivirki við Korpu við Korputorg í Reykjavík eru í gangi og stefnt er að því að taka virkið í rekstur í kringum áramót.  Eins er unnið að byggingu nýrra tengivirkja á Vegamótum á Snæfellsnesi og á Breiðadal við Önundarfjörð, þar unnið er að byggingarvirkjum og hefst uppsetning búnaðar í vetur og verða virkin spennusett í á nýju ári. 

Kolviðarhólslína 1, sem liggur á milli tengivirkisins Kolviðarhóls á Hellisheiði og Geithálss á Hólmsheiði, verður endurnýjuð í sumar og haust þegar skipt verður um undirstöður og möstur í stærstum hluta línunnar og nýr leiðari tengdur. 

Suður- og norðurland

Þá hefjast undirbúningsframkvæmdir fyrir lagningu jarðstrengja milli Hellu og Rimakots annars vegar og Akureyrar og Dalvíkur í sumar. 

Í sumar verður lagður nýr jarðstengur, frá Þeistareykjum sem tengist inn í Kópaskerslínu 1, jafnframt verður virkið á Þeistareykjum stækkað.  

Jafnframt eru fjölmörg verkefni í undirbúningi og hönnun.

Aftur í allar fréttir