Eignastjórnunarstefna 

Lögum samkvæmt ber Landsnet skyldu til að byggja flutningskerfi raforku á Íslandi upp á hagkvæman hátt og að taka tillit til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gæða raforku. Með orðinu "Eignir" er átt við tengivirki, loftlínur, jarðstrengi, varaaflstöðvar, varaefni og tilheyrandi tölvu- og fjarskiptabúnað (ICT).

Áhersla er á

 • Að fylgja skilgreindu verklagi eignastjórnunar (e:Asset Management) og styðjast við alþjóðlega staðla til að hámarka arð af eignum sínum.
 • Hagkvæmum rekstri eigna að uppfylltum kröfum um áreiðanleika og öryggi.
 • Eignastjórnunarkerfi til að halda utan um málefni eignastjórnunar og er þar með talið ritun lykilskjala, innleiðingu verklags, sem uppfyllir kröfur eignastjórnunar samkvæmt ISO 55001.
 • Virka þátttöku starfsmanna.
 • Að eignastjórnun gengur þvert á fyrirtækið og styður við lykilþætti starfseminnar eins og öryggismál, umhverfismál, hagkvæmni, skilvirkni, áhættustjórnun og tryggir áreiðanleika flutningsvirkja og góða umhirðu þeirra.

 

Virði eignastjórnunar

 • Virkir verkferlar fyrir umsjón og rekstur eigna.
 • Hagkvæmur rekstur eigna.
 • Áreiðanleg flutningsvirki raforku.
 • Aukið afhendingaröryggi raforku.
 • Hámörkun líftíma eigna.
 • Skilvirk endurnýjun eigna.

 

Útgefið í desember 2022