Beint á efnisyfirlit síðunnar

Valkostaskýrsla vegna Suðurnesjalínu 2

20.10.2016

Landsnet hefur látið vinna skýrslu þar sem kostir sem hafa verið til umræðu við lagningu Suðurnesjalínu 2 milli Hafnarfjarðar og tengivirkis við Rauðamel á Reykjanesi eru tilgreindir og bornir saman. Um er að ræða þrjá meginkosti, einn kost sem gerir ráð fyrir loftlínu og tvo sem gera ráð fyrir jarðstreng.

Suðurnesjalína 2 er liður í styrkingu meginflutningskerfisins til að mæta vaxandi þörf fyrir raforkuflutning á Suðurnesjum og kröfum um afhendingaröryggi. Undirbúningur vegna hennar hefur staðið yfir í mörg ár og ítarleg gögn hafa verið lögð fram. Framkvæmdir við línuna hafa hins vegar tafist vegna ágreinings við eigendur jarða sem línan á að liggja um og nýlega féllu dómar í Hæstarétti vegna eignarnámsheimildar og leyfis Orkustofnunar. 

„ Niðurstaða Hæstaréttar  vegna eignarnáms á jörðum í Vogum á Vatnsleysuströnd  var að Landsnet hefði átt að gera nánari grein fyrir þeim kostum sem voru til umræðu  meðal landeigenda.   Í kjölfar dómsins höfum við brugðist við með því að funda með fulltrúum þeirra landeigenda sem aðild áttu að eignarnámsdómsmálum til að skilgreina þá kosti sem hafa verið til umræðu  og  í framhaldi af því létum við vinna valkostaskýrslu sem er ætlað að sýna, á hlutlægan og málefnalegan hátt og með sértækar kringumstæður Suðurnesjalínu 2 í huga, hvernig samjöfnuður loftlínu og jarðstrengja er. Í skýrslunni  sem við leggjum fram í dag er ekki tekin afstaða til þess hvaða framkvæmdakostir eru tækir og viðunandi í skilningi fyrrnefndra dóma Hæstaréttar heldur er henni ætlað að vera það gagn sem stuðst verður við þegar sú ákvörðun verður tekin „ segir Guðmundur Ingi Ásmundsson forstjóri Landsnets.

 Staðhættir á því svæði þar sem deilur hafa risið um umráð yfir landi gera erfitt um vik að notast við blandaðar leiðir, það er að segja setja raflínu í jörð þar sem landeigendur hafa ekki vilja veita umráð á landi undir loftlínu eða unað eignarnámsákvörðunum.  Þannig liggja jarðir þeirra landeigenda ekki hlið við hlið, og getur verið um mjótt land að ræða, jafnvel um 400 metra svo dæmi sé tekið.  Ein afleiðing þess væri að sjónræn áhrif háspennulínu í lofti á nágrannajörð yrðu nánast hin sömu fyrir þann landeigenda eins og háspennulína á hans eigin jörð.  Vegna þess og að teknu tilliti til þeirra landeigenda sem þó hafa látið af hendi umráð eða ákveðið að una eignarnámsákvörðun var ákveðið að skoða einungis heildstæða kosti á þeirri línuleið sem hér um ræðir, þ.e. frá Hafnarfirði og út á Reykjanes.

 Valkostaskýrslan er í tveimur hlutum. Sá fyrri inniheldur stutta samantekt sem ætlað er að gefa handhægt yfirlit yfir forsendur og helstu atriði sem bera þarf saman. Seinni hlutinn inniheldur ítarefni þar sem gerð er grein fyrir tilhögun og útfærslum kostanna þriggja og væntanlegum áhrifum þeirra á kerfiseiginleika, umhverfi o.fl. Skýrslan er unnin af Landsneti í samstarfi við verkfræðistofuna Eflu og ráðgjafafyrirtækið Alta. StellaCable og Hagfræðistofnun Háskóla Íslands rýndu skýrsluna og eru niðurstöður rýninnar birtar með henni.

 Í skýrslunni er lögð áhersla á að samanburðurinn sé eins upplýsandi og mögulegt er. Við mat á kostum er m.a. gerð grein fyrir markmiðum framkvæmdarinnar, orkuþörf, kerfiseiginleikum, umhverfisaðstæðum og stefnu og áætlunum stjórnvalda og sveitarfélaga. Framkvæmdaþáttum, kerfisþáttum, umhverfisáhrifum og hagrænum þáttum er lýst fyrir hvern kost um sig og þeir bornir saman. Í skýrslunni er borinn saman kostnaður við þann hluta framkvæmdarinnar sem nær frá Hrauntungum í Hafnarfirði að Rauðamel og niðurstaðan  er að núvirtur stofnkostnaður við valkost A (jarðstreng meðfram Suðurnesjalínu 1) er metinn um 3,5 milljarðar króna, valkost B (jarðstreng meðfram Reykjanesbraut) um 3,7 milljarðar króna og valkost C (loftlínu) um 1,7 milljarður króna. Stofnkostnaður fyrir aðra hluta framkvæmdar yrðu sambærilegir. 

 

Hér er hægt að nálgast skýrsluna.

Valkostaskýrsla - fyrrihluti
Valkostaskýrsla - seinnihluti

Hér er myndskeið sem sýnir þessa þrjá meginkosti sem lýst er í valkostaskýrslunni.

<< Til baka